Latest Clinical Biochemistry News

През изминалата седмица са регистрирани общо 536 случая на остри заразни заболявания срещу 698 случая за предходната седмица. От тях 297 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 302 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 7,80 на 10 000 души срещу... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 797 случая на остри заразни заболявания срещу 536 случая за предходната седмица. От тях 350 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 297 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 9,20 на 10 000 души срещу... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 1 048 случая на остри заразни заболявания срещу 797 случая за предходната седмица. От тях 295 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 350 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 7,75 на 10 000 души... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 1 307 случая на остри заразни заболявания срещу 1 048 случая за предходната седмица. От тях 372 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 295 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 9,77 на 10 000... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 1 324 случая на остри заразни заболявания срещу 1 307 случая за предходната седмица. От тях 326 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 372 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 9,05 на 10 000... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 1 629 случая на остри заразни заболявания срещу 1 324 случая за предходната седмица. От тях 339 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 326 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 8,91 на 10 000... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 2 087 случая на остри заразни заболявания срещу 1 629 случая за предходната седмица. От тях 412 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 339 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 10,83 на 10 000... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 1 977 случая на остри заразни заболявания срещу 2 087 случая за предходната седмица. От тях 411 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 412 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 11,87 на 10 000... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 2 495 случая на остри заразни заболявания срещу 1 977 случая за предходната седмица. От тях 419 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 411 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 11,01 на 10 000... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка
През изминалата седмица са регистрирани общо 2 299 случая на остри заразни заболявания срещу 2 495 случая за предходната седмица. От тях 409 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 419 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 10,75 на 10 000... Read more
Published on: 2020-08-07
Source: Министерство на здравеопазването - Епидемична обстановка

Clinical Biochemistry Videos

Watch the selected videos

  • Other News

    by specialization

Translate »